Elektronická požární signalizace

Elektronická požární signalizace
Jedním ze základních prvků v oblasti ochrany osob a majetku je zabezpečení prostor pro případ vzniku požáru. Základem této ochrany je systém elektronické požární signalizace, tedy EPS. Objekty, které musí být povinně vybaveny touto signalizací stanoví vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb.
Přesné znění vyhlášky naleznete zde: www.tzb-info.cz
Srdcem systému jsou čidla, která detekují změny teploty, kouř popřípadě jiné nebezpečné plyny v zabezpečených prostorách. Je zde několik způsobů, kterými systém zajišťuje vyhlášení poplachu. Buď systém sám zajistí přivolání odpovědných osob včetně hasičů, otevře nouzové východy a samozřejmě spustí poplach, nebo přenese dostupné informace na ústřednu, ta je vyhodnotí a následně uskuteční patřičné kroky, které zajistí ochranu osob a majetku.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!