Pult Centrální Ochrany

Dalším způsobem zabezpečení objektů je Pult Centrální Ochrany.
Zkratka PCO znamená Pult Centrální Ochrany. Ten umožňuje připojení objektů prostřednictvím radiové sítě pracující na vyhrazených frekvencích pevných telefonních linek a GSM bran, které využívají k přenosu informací operátorů provozujících síť GSM (celá republika).
Jak již napovídá slovo centrální, veškeré informace jsou centrálně vedeny na dispečink ať již soukromé společnosti, nebo případně policejní stanice, kde jsou k dispozici 24 hodin denně.
Dispečink pultu centrální ochrany monitoruje záznamy, vyhodnocuje přijaté signály a vysílá zásahové skupiny k prověření důvodnosti těchto signálů a případnému zajištění ochrany majetku či osob.
Při vyslání zásahové skupiny dispečeři či policie neprodleně informují klienta a veškeré zainteresované složky.
PCO nemusí být využit pouze k zajištění bezpečnosti, ale také k požárům, při úniku plynu, vody, ale i technologických poruch.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!